Povjerenstva


Upravno vijeće:  

Predsjednik Upravnog vijeća: Prof.dr.sc.Branimir Anić,dr.med.

Članovi Upravnog vijeća: 
 • Ivan Bohaček, dr.med.
 • Renata Capan, dr.med.
 • Rossana Čizmić, dr.med.
 • Jasenka Jakopović,vft

Stručno vijeće:  

Predsjednica stručnog vijeća: Rossana Čizmić,dr.med.

Članovi stručnog vijeća:
 • Davorka Rosić,dr.med.
 • Dijana Bjelinski,spec.med.biok.
 • Snježana Kuhar,vft

Povjerenstvo za kvalitetu: 

Predsjednica Povjerenstva: Davorka Rosić,dr.med.

Članovi Povjerenstva:
 • Dijana Bjelinski,spec.med.biok.
 • Rajko Pavlović, dr.med.
 • Gordana Kokanović,dr.med.
 • Martina Peloza,dr.med.

Povjerenstvo za lijekove

Predsjednica Povjerenstva: Davorka Rosić, dr.med.  

Članovi Povjerenstva:
 • Gordana Kokanović, dr.med.
 • Igor Zujić, dr.med.
 • Željko Lončar, dr.med.
 • Martina Peloza, dr.med.

Etičko povjerenstvo

Predsjednica Povjerenstva:  Dijana Bjelinski, spec.med.biok.   

Članovi povjerenstva: 
 • Gordana Šimović, dipl.oec. 
 • Gordana Kokanović, dr.med. 
 • Duje Vrančić, vft. 
 • Ivan Markotić, dipl.oec      
Obavijest o potrebnoj dokumentaciji

Povjerenstvo za suzbijanje i sprečavanje bolničkih infekcija

Predsjednica Povjerenstva:  Dijana Bešić, dr.med.    

Članovi povjerenstva:
 • Snježana Kuhar, vft. 
 • Dijana Bjelinski, spec.med. biok. 
 • Ivan Maroslavac, dipl.iur. 
 • Prof. dr.sc. Branko Kolarić, dr.med.spec.epidemiolog 
 • Dr.sc. Vladimir Krajinović, dr.med.spec. infektolog 
 • Doc.dr.sc. Sunčanica Ljubin-Sternak, prim.dr.med.spec. mikrobiolog
Obavijest o potrebnoj dokumentaciji

Povjerenstvo za zaštitu dostojanstva radnika i zaštitu radnika od diskriminacije:

Branka Skelin Klepac – povjerenik
Jasenka Jakopović  – zamjenica povjerenik