Termini se ugovaraju osobnim dolaskom u Polikliniku gdje je potrebno javiti se na prijamni šalter ili putem telefona na brojeve:
 
Prijamni šalter (soba 4)

Ambulante:


Dr. Rajko Pavlović
Dr. Martina Peloza
Dr. Davorka Rosić
Dr. Igor Zujić
+385 1 492-5954
Fizikalna terapija (soba 1)

+385 1 492-5951

Ambulante:

Dr. Rossana Čizmić
+385 1 492-5970

Dr. Dijana Bešić
+385 1 492-5963
 
Neurologija:

+385 1 492-5956