Antistafilolizinska antitijela (ASTA)

Pretraga/Analit Antistafilolizinska antitijela ASTA
Područje Laboratorijska imunologija - Serološki testovi
Vrsta uzorka Serum (S)
Vrsta spremnika
  • Bez antikoagulansa (crveni čep)
  • Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep)
Primjenjena analitička metoda Aglutinacija
Interferencije Lipemija
Vanjska kontrola kvalitete Međulaboratorijska usporedba
Referentni interval M;Ž: < 2 NEG. Mj. jedinica: kIU/L
Kliničko značenje Pozitivno: U infekciji stafilokokima stvaraju se antitijela na stafilolizin-alfa-hemolizin i ostale metaboličke produkte patogena.
Vrijednosti >=8 kIU/L imaju visoku dijagnostičku specifičnost za infekciju sa S. Aureus.
Visoke vrijednosti nalaze se u sepsi, osteomijelitisu i dubokim gnojnim infekcijama
Biološka varijabilnost Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“