Reumatologija

Reumatologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom, liječenjem i sprečavanjem reumatskih bolesti i njihovih posljedica.

Reumatske bolesti su grupa bolesti u kojih prvenstveno dolazi do oštećenja i ograničene funkcije zglobova i okolozglobnih struktura.

Radi se o vrlo velikoj grupi bolesti (više od 150 entiteta) različitog uzroka, koje su obično progresivne. Nema jedinstvene klasifikacije reumatskih bolesti, ali općenito ih možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

  • neupalne bolesti
  • upalne reumatske bolesti, koje se mogu prvenstveno manifestirati na zglobovima ili na više organa i organskih sustava
  • izvanzglobni reumatizam
  • metaboličke bolesti s manifestacijom na zglobovima ili na kostima
  • artritise povezane s endokrinološkim bolestima i poremećajima i bolestima nakupljanja
  • regionalne bolne sindrome ili proširene bolne sindrome


Uzroci reumatoloških bolesti su različiti – često su nepoznati, dok su za neke poznati uzroci ili bar čimbenici uzroka.

Oko 50% osoba s reumatskim bolestima ima ograničenja u svojim svakodnevnim aktivnostima, a mnogi od njih su prisiljeni prestati raditi. Mišićno – koštani i reumatski simptomi predstavljaju razlog za oko 15% svih posjeta liječniku primarne zaštite.

U reumatološkom odjelu lijeće se i rehabilitiraju upalne, degenerativne, metaboličke i vanzglobne reumatske bolesti lokomotornog sustava.