Sektor za financijsko računovodstvene, pravne i opće poslove