Neurologija

Osnova kliničke procjene neuroloških smetnji svakako je neurološki pregled nakon kojeg se donosi odluka o daljnjim dijagnostičkim postupcima i liječenju.
 

U neurološkoj ambulanti smješten je neurofiziološki laboratoriju Poliklinike u kojem se redovito obavljaju i slijedeće pretrage:


EMG (Elektromiografija) i Ispitivanje provodljivosti perifernih živaca (NCS)

EMG (Elektromiografija) i ispitivanja provodjlivosti perifernih živaca (NCS) – zajedno EMNG (Elektromioneurografija) – je pretraga kojom se snima i mjeri električna aktivnost određenih mišića i živaca. Najčešće se koristi za ispiitvanje simptoma kao što su bol, trnjenje, drvenjenje ili mišićna slabost.