Kontakt / Naručivanje

ADRESA

Poliklinika za reumatske bolesti,
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop"

Ul. Antuna Mihanovića 3
10000 Zagreb

KONTAKT 

Pregledi: +385 1 492-5954;  +385 1 492-5970+385 1 492-5963; 
Fizikalna terapija: +385 1 492-5951
Neurologija / EMNG:  +385 1 492-5956
Medicinsko-biokemijski laboratorij: + 385 1 492-5964

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK-PETAK

Prijepodne:
07:00 - 15:00 h
(pauza: 10:30 - 11:00 h)

Poslijepodne:
12:00 - 20:00 h
(pauza: 16:30 - 17:00 h)

 

PREGLEDI - spec.fizikalne medicine i rehabilitacije
Prijamni šalter: soba 4 - prizemlje zgrade

Ambulante:
+385 1 492-5954 

 • Dr. Martina Peloza  (parni: prijepodne; neparni: poslijepodne)
 • Dr. Snježana Misir  (parni: prijepodne; neparni: poslijepodne)
 • Dr. Josip Skender  (neparni: prijepodne; parni: poslijepodne)
 • Dr. Nada Tretinjak-Matasić  (parni: prijepodne)
 • Dr. Marina Abramović  (neparni: prijepodne)
PREGLEDI - spec.fizikalne medicine i rehabilitacije
Prijamni  šalter:  soba 14 - podrum zgrade

Ambulante:
 • Dr. Rossana Čizmić (parni: prijepodne; neparni: poslijepodne)
 
 • Dr. Nikolina Ljubičić (neparni: prijepodne; parni: poslijepodne)
 • Dr. Hrvoje Šapina (neparni: prijepodne; parni: poslijepodne)

e-mail:  narucivanje@prfr.hr

FIZIKALNA TERAPIJA
(soba 1 - podrum zgrade)

Radno vrijeme: 07:00-20:00 h; pauza: 10:30-11:00 h; 16:30-17:00 h
+385 1 492-5951

 

NEUROLOGIJA / EMNG
(soba 6 - prizemlje zgrade)

Radno vrijeme: neparni: prijepodne;  parni: poslijepodne

Voditelj ambulante:  mr.sc.dr. Željko Lončar, spec.neurolog

Za informacije o terminima i naručivanje  zvati:
+385 1 492-5956

Neparni datumi: 7:00-8:00 h
Parni datumi: 12:00-13:00 h

e-mail:  neurologija@prfr.hr

MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI  LABORATORIJ  - SLUŽBA MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE
(soba 2 - prizemlje zgrade)

Radno vrijeme: 07:00-15:00 h; pauza: 10:30-11:00 h

Voditelj:  Dijana Bjelinski, mag.med.biochem. spec.med.biokemije
+ 385 1 492-5969

Za informacije  i  naručivanje na laboratorijsku dijagnostiku :
+ 385 1 492-5964   (9:00-14:00 h)
e-mail: laboratorij.narucivanje@prfr.hr​


NARUČIVANJE  PACIJENATA

Pacijenti se na  specijalističke preglede,  dijagnostičke postupke  i  fizikalnu terapiju  mogu naručiti na sljedeće načine:

1) Osobno naručivanje pacijenata na šalterima Poliklinike

Pacijenti i dalje imaju mogućnost naručiti se samostalno za termin. U tom slučaju, po izdanoj eUputnici (elektronička verzija uputnice), obraćaju se zdravstvenoj ustanovi (dolaskom na prijamni šalter) sa svojim MBO-om kao ključnim podatkom sa zdravstvene iskaznice što je temelj za dohvat i rezervaciju eUputnice.

Potrebno je imati  Podsjetnik o izdanoj eUputnici / Potvrdu o narudžbi pacijenata  ili  prethodno provjeriti kod izabranog liječnika obiteljske medicine je li propisana / proslijeđena odgovarajuća eUputnica prema CEZIH-u.

pregledi:
 

Prijamni šalter (soba 4, prizemlje zgrade) za ambulante:

 • Dr.Martina Peloza
 • Dr. Snježana Misir                 
 • Dr. Josip Skender
 • Dr. Nada Tretinjak-Matasić
 • Dr. Marina Abramović

Prijamni šalter (soba 14, podrum zgrade) za ambulante:

 • Dr. Rossana Čizmić
 • Dr. Nikolina Ljubičić
 • Dr. Hrvoje Šapina

EMNG / neurološka ambulanta (soba 6, prizemlje zgrade):

 • Dr. Željko Lončar
Neparni datumi: 7:00-8:00 h;Parni datumi: 12:00-13:00 h

MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ:
soba 2, prizemlje zgrade    


FIZIKALNA TERAPIJA:
soba 1, podrum zgrade

 

2) Samostalno naručivanje pacijenata, telefonskim putem

PREGLEDI - spec.fizikalne medicine i rehabilitacije:

+385 1 492-5954; 
 • Dr. Martina Peloza 
 • Dr. Snježana Misir
 • Dr. Josip Skender
 • Dr. Nada Tretinjak-Matasić
 • Dr. Marina Abramović 

+385 1 492-5970; 
 • Dr. Rossana Čizmić 
+385 1 492-5963; 
 • Dr. Nikolina Ljubičić
 • Dr. Hrvoje Šapina 
 


FIZIKALNA TERAPIJA:+385 1 492-5951

EMNG / Neurologija:+385 1 492-5956

Informacije / naručivanje:
Neparni datumi: 7:00-8:00 hParni datumi: 12:00-13:00 h


LABORATORIJ / Medicinska biokemija:+385 1 492-5964

Informacije / naručivanje: 9:00-14:00 h
 

3) Samostalno naručivanje pacijenata putem e-naručivanja

Vrsta zdravstvene usluge na koju se pacijent naručuje prema navedenoj e-mail adresi:  

Uz upit za termin potrebno je dostaviti:

 • ime i prezime pacijenta, kontakt broj (broj mobitela/telefona)
 • MBO sa zdravstvene iskaznice za dohvat i rezervaciju eUputnice - ili skeniranu važeću tiskanicu uputnice ako je izdana

Napomena: Samostalno naručivanje pacijenta putem e-naručivanja moguće je isključivo za prve preglede
 
4) Direktno naručivanje liječnika PZZ, putem e-naručivanja
 

Preko centralne mrežne aplikacije e-Naručivanje

na dostupne termine u zdravstvenoj ustanovi (Poliklinici) moguće je direktno naručivanje sa strane izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Narudžbe / ugovorene termine možete otkazati pozivom na navedene brojeve ili slanjem maila.