Reumatološki odjel s neurološkom ambulantom

Poliklinika za reumatske bolesti , fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr. Drago Čop“ kontinuirano djeluje od 1928. godine i baštini bogatu tradiciju njenog utemeljitelja dr Drage Čopa.

Zdravstvena djelatnost obavlja se sukladno Zakonu i Kodeksu medicinske etike i deontologije; Primum non nocere.(„Najprije, ne naškoditi.“)

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita provodi se iz područja reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije i neurologije

U Reumatološkom odjelu s MBL(medicinsko biokemijskim laboratorijem), neurološkom ambulantom s dijagnostičkim EMNG i UZV kabinetom, dijagnosticiraju, lijeće se i rehabilitiraju, upalne, degenerativne, metaboličke i vanzglobne reumatske bolesti lokomotornog sustava, te neurološke, prvenstveno neuromuskularne, degenerativne, autoimune i neurovaskularne bolesti, kao i sve druge bolesti s oštećenjima lokomotornog sustava (najvećeg sustava našeg tijela koji nam omogućuje kretanje)..

Liječnici odjela kvalitetno pružaju specijalističko-konziljarnu zdravstvenu zaštitu korisnicima usluga Poliklinike, promoviraju zdravlje i rade na prevenciji bolesti lokomotornog sustava.