Pravilnik za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000kn i radova do 500.000kn

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 01.01. - 31.12.2020.god.

Bilješke - obrazloženje financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01. - 31.12.2020.

Sudski sporovi 2020

Odluka o prijedlogu financijskog plana za razdoblje 2021.god. i projekcijama plana za  2022. I 2023.god.

Odluka rebalansa financijskog plana za razdoblje 2020. god. i projekcijama plana za  2021. I 2022. godinu

Rebalans financijskog plana za 2020. god. od 26.10.2020.

Rebalans financijskog plana za 2020.god. od 27.04.2020.

Popis sudskih procesa u tijeku

Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. god.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2019.

Prijedlog financijskog plana za 2020. i projekcije plana za 2021.-2022.

Prijedlog financijskog plana za 2019. i projekcije za 2020.-2021.

Izjava - 2019.

Izjava - 21.2.2019.

Procedura zaprimanja računa

Procedura naplate prihoda

Procedura stvaranja obveza

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2018.

Bilješke uz Završni račun 2018. godine

Bilješke uz Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Rebalans Plana godišnje nabave

II Rebalansa Plana nabave za 2018.god.

I.REBALANS PLANA NABAVE ZA 2018.GOD.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1.-31.12.2017.

Plan nabave za 2018. godinu

Izjava V.D. ravnatelj

Bilanca na dan 31. prosinac 2017.

Bilješke uz izvješće o financijskom poslovanju - 2017.

Izvještaj o obvezama - 2017.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obaveza - 2017.

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - 2017.

Izmjena plana nabave od 09.10.2017.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. - Dokument 1

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. - Dokument 2

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. - Dokument 3

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. - Dokument

Bilješke - obraloženje financijskog izvješća - 2015

Bilješke - obraloženje financijskog izvješća - 2016

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - 2015​

Izvještaje proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - 2016

Izjava o odricanju od odgovornosti