Laboratorijska dijagnostika

Medicinsko-biokemijski laboratorij Poliklinike provodi stručnu djelatnost iz područja medicinske biokemije i laboratorijske medicine pružanjem laboratorijskih usluga analizama biološkog materijala (krvi/seruma,mokraće).

Te analize obuhvaćaju specijalističke i opće medicinsko-biokemijske pretrage koje se koriste prvenstveno u postavljanju dijagnoze autoimunih i drugih reumatskih bolesti, ocjeni i praćenju aktivnosti bolesti/upale, kao i u praćenju metabolizma kostiju.

Sve analize se provode u skladu sa preporučenim analitičkim metodama i postupcima Hrvatske komore medicinskih biokemičara (HKMB) uz svakodnevnu kontrolu kvalitete rada cjelokupnog laboratorijskog procesa prema preporukama struke. Analize vrši stručno laboratorijsko osoblje uz pomoć suvremene analitičke tehnologije.

POPIS PRETRAGA

 • Reumatoidni faktor (RF)
 • Antitijela protiv ciklički citruliniziranih peptida (anti-CCP)
 • Antitijela protiv stanične jezgre (ANA)
 • Antitijela protiv ekstraktibilnih nuklearnih antigena (ENA)
 • Antitijela protiv dvostruke uzvojnice (ds) DNA (anti-ds DNA)
 • Antistreptolizin-O titar (ASO)
 • Antistafilolizinska antitijela (ASTA)
 • C-reaktivni protein (CRP)
 • Imunoglobulin G (IgG)
 • Imunoglobulin A (IgA)
 • Imunoglobulin M (IgM)
 • Komplement – komponenta C3 (C3)
 • Komplement – komponenta C4 (C4)
 • Proteini, ukupni (TP)
 • Elektroforeza serumskih proteina (ESP)
 • Kalcij, ukupni
 • Kalcij, ukupni – dU
 • Fosfati, anorganski
 • Fosfati, anorganski – dU
 • Urati
 • Urati – dU
 • Kreatin kinaza (CK)
 • Laktat dehidrogenaza (LD)
 • 25-OH-kolekalciferol (vitamin D) (25-OH vit.D)


Napomena (vidi): Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine - KATALOG PRETRAGA