Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Djelatnost

Medicinsko-biokemijski laboratorij Poliklinike provodi stručnu djelatnost iz područja medicinske biokemije i laboratorijske medicine pružanjem laboratorijskih usluga analizama biološkog materijala (krvi,seruma,mokraće).

Te analize obuhvaćaju specijalističke i opće medicinsko-biokemijske pretrage koje se koriste prvenstveno u postavljanju dijagnoze autoimunih i drugih reumatskih bolesti, ocjeni i praćenju aktivnosti bolesti/upale, kao i u praćenju metabolizma kostiju.

Sve analize se provode u skladu sa preporučenim analitičkim metodama i postupcima Hrvatske komore medicinskih biokemičara (HKMB) uz svakodnevnu kontrolu kvalitete rada cjelokupnog laboratorijskog procesa prema preporukama struke. Analize vrši stručno laboratorijsko osoblje uz pomoć suvremene analitičke tehnologije.

Vanjska kontrola kvalitete rada - provodi se sudjelovanjem laboratorija u programima vanjske procjene kvalitete rada na nacionalnoj i međunarodnoj razini:
 • CROQALM - Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM)
 • RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme)
 • Institut für Qualitätssicherung (Euroimmun Medizinische Laboordiagnostika AG)

Katalog pretraga

 

Informacije za pacijente i korisnike laboratorijskih usluga

Prijem pacijenata

 • vrijeme uzorkovanja / vađenja krvi: 7:15 – 9 sati
 • predbilježbe / naručivanje pacijenata za laboratorijske pretrage:
             - potrebno je prethodno se predbilježiti osobno,e-mailom ili telefonskim putem
             - kontakt telefon: 01 492-5964
             - e-mail: laboratorij.narucivanje@prfr.hr​

Uputnica

 • eUputnica (A3) (šifra djelatnosti: 255 0000 - Medicinska biokemija)
 • interna uputnica (temeljem uputnice izabranog doktora - D1)
 • druga odgovarajuća uputnica za laboratorijsku dijagnostiku (pr.uputnica suradne ustanove)

Izdavanje nalaza / vrijeme izrade nalaza

 • 12 – 15 sati ( od dana kada je nalaz gotov)
 • po dogovoru (od dana kada je nalaz gotov)
 • vrijeme izrade cjelovitog nalaza: od 1-30 dana (svaka pojedina laboratorijska pretraga zahtijeva određeno vrijeme potrebno za izradu nalaza pa ovisno o traženim pretragama i vremenu vađenja krvi, vrijeme izrade cjelovitog nalaza za svakog pacijenta je različito)
 • Zahtjev za slanje i primanje nalaza

Priprema pacijenata prije uzimanja uzoraka krvi

OPĆE PRIPREME:
 • Ispravna priprema pacijenata prije uzorkovanja krvi iznimno je važna zbog utjecaja na predanalitičku fazu laboratorijskog ispitivanja:
 • dan prije uzimanja uzorka krvi potrebno je izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost, te uzeti uobičajene obroke hrane, ali ne premasne
 • poslije 22 sata uvečer dan prije odlaska u laboratorij ne uzimati hranu, piti alkohol te pušiti
 • ako se zna da neka farmakološki aktivna tvar (lijekovi, alkohol, kofein, nikotin, sredstva ovisnosti, oralni kontraceptivi) značajno utječe na koncentraciju analita koji se mjeri, treba je ako je moguće izbjegavati najmanje dva dana prije uzimanja krvi
 • za redovite pretrage uzorak krvi od pacijenta uzeti ujutro između 7 i 9 sati dok je osoba odmorena i prije nego što je podvrgnuta dijagnostičkim i terapijskim postupcima
 • nužno je stvoriti uvjete koji osiguravaju da osoba bude odmorena i opuštena prije uzimanja uzorka krvi zbog mogućih promjena u intermedijarnom metabolizmu ugljikohidrata, lipida i proteina zbog djelovanja kortikosteroida i katekolamina (10-15 minuta prije vađenja krvi treba sjesti i odmoriti se)
 • krv se uzima uvijek u sjedećem položaju
 • nakon završenog vađenja krvi važno je da pacijent drži ruku ispruženu približno 5 minuta i drugom rukom pritisne jastučić vate na mjesto uboda

Uzorkovanje krvi

 • upute za uzimanje venske krvi za zdravstvene radnike – u skladu sa:
„Nacionalne preporuke za uzorkovanje venske krvi“ (HDMBLM 01-2014/ ver.1)
 • spremnik (epruvete) za uzimanje venske krvi:
  • bez antikoagulansa (crveni čep)
  • s aktivatorom zgrušavanja i gelom za odjeljivanje (žuti čep))

Sakupljanje 24-satnog urina

 • pripremiti odgovarajući spremnik za sakupljanje 24-satnog urina /mokraće (čiste plastične posude, kapaciteta 2-3 l,
 • upute:
  • mokraća se prikuplja u čistu i suhu posudu/spremnik koja se čuva na hladnom mjestu (hladnjak), zaštićeno od svijetla
  • ujutro (u određeno vrijeme, pr.između 6 -7 sati) potpuno isprazniti mjehur u WC
  • od tada sakupljati svu mokraću tijekom dana i noći do drugog dana ujutro do istog vremena kao i prethodnog dana (između 6-7 sati)
  • jutarnju mokraću drugog dana dodati cjelokupnoj količini mokraće u posudi/spremniku
  • na spremnike treba napisati svoje ime i prezime i datum sakupljanja mokraće
  • spremnike sa cjelokupnom količinom mokraće treba donijeti što prije u laboratorij (unutar 2 sata od završenog prikupljanja)
  • iznimno je važno paziti da se ne izgubi ili prolije ni najmanja količina mokraće tijekom sakuljanja unutar 24 sata
  • ako se to dogodi spremnike/posude isprazniti, dobro isprati vodom, posušiti i ponoviti sakupljanje mokraće sljedećeg dana prema istom postupku

Prijem uzoraka biološkog materijala

 • prijenos uzoraka biološkog materijala
  • epruvete sa uzorcima dostavljaju se u uspravnom (okomitom) položaju
  • uzorci za laboratorij (krv i mokraća) trebaju biti dostavljeni što je moguće prije odnosno u odgovarajućem vremenu od uzorkovanja koji osigurava stabilnost analita
  • prilikom prijenosa potrebno je izbjeći zagrijavanje i mehaničke utjecaje
 • identifikacija i raspodjela primarnih uzoraka
  • prilikom prijema pacijenata i uzimanja uzoraka biološkog materijala provjeravaju se svi relevantni podaci potrebni za ispravnu identifikaciju (uputnice, zdravstvene iskaznice i sl.)

Upute za neprihvaćanje uzoraka biološkog materijala

 • svaki uzorak koji dolazi u laboratorij treba imati pravilno ispisanu odgovarajuću uputnicu. Uzorci bez odgovarajuće uputnice se ne prihvaćaju.
 • pacijent mora biti pravilno pripremljen prije uzorkovanja
 • u slučaju pogrešne pripreme (pr.sakupljanje 24-satne mokraće) uzorci se odbacuju
 • krv se mora uzorkovati u odgovarajuće spremnike (epruvete) do točno određene oznake na epruveti
 • uzorci se moraju pravilno označiti; ne prihvaćaju se neobilježeni ili pogrešno obilježeni uzorci
 • ne prihvaćaju se uzorci za koje se utvrdi da je prošlo propisano vrijeme od uzimanja do dostave u laboratorij
 • ne prihvaćaju se uzorci u puknutim i oštećenim spremnicima, kontaminirani uzorci i drugi neadekvatni uzorci (pr. hemolitični ili lipemični uzorci u kojima interferencija utječe na određivanje analita)