Osnovne informacije

Poliklinika obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije i medicinske biokemije i laboratorijske medicine.