Tijela upravljanja

Upravno vijeće

Predsjednica  Upravnog vijeća: Prim.dr.sc. Iva Žagar, dr.med.

Članovi Upravnog vijeća: 
 • Marin Živković, mag.pol.
 • Ana Vračar, mag.ethnol. et anthrop.i mag.phil.
 • Rossana Čizmić, dr.med.
 • Dujo Vrančić, bacc.physioth. 

Sjednice Upravnog vijeća 


Ravnateljstvo

Ravnateljica:
v.d. Martina Peloza, dr.med. spec.fizikalne medicine i rehabilitacije
e-mail: martina.peloza@prfr.hr ; ravnateljstvo@prfr.hr 

Zamjenica ravnateljice:
v.d. Andrijana Maltarić, mag.oec.
e-mail: andrijana.maltaric@prfr.hr 

Pomoćnik  ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor:
Dijana Bjelinski, mag.med.biochem. spec.med.biokemije

Stručno vijeće 

Predsjednica  Stručnog vijeća
Rossana Čizmić, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije


Članovi Stručnog vijeća:
 • Dijana Bjelinski, spec.med.biokemije
 • Snježana Kuhar, bacc.physioth. 

 

Odjeli

Pročelnik Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju:
Rossana Čizmić, dr.med. spec.fizikalne medicine i rehabilitacije
 
Glavni fizioterapeut Poliklinike:
Snježana Kuhar, bacc.physioth. 
 
Voditelj Službe medicinske biokemije i laboratorijske medicine:
Dijana Bjelinski, mag.med.biochem. spec.med.biokemije
 
Voditelj Sektora za financijsko-računovodstvene, pravne i opće poslove:
Andrijana Maltarić, mag.oec.
 

Povjerenstva

Povjerenstvo za kvalitetu 

Predsjednica  Povjerenstva:
Dijana Bjelinski, mag.med.biochem.spec.med.biokemije
 
Članovi Povjerenstva:
 
 • Martina Peloza,dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Rossana Čizmić,dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Mr.sc.Željko Lončar, dr.med. spec. neurolog

Dokumenti Povjerenstva za kvalitetu
Politika i ciljevi kvalitete


Povjerenstvo za lijekove

Predsjednica  Povjerenstva:
Rossana Čizmić, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 
Članovi Povjerenstva:
 • Martina Peloza, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Josip Skender, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Mr.sc. Željko Lončar, dr.med. spec. neurolog


Etičko povjerenstvo

Predsjednica  Povjerenstva:
Dijana Bjelinski, mag.med.biochem, spec.med.biokemije

Članovi povjerenstva: 
 • Mr.sc. Željko Lončar, dr.med., spec.neurolog
 • Andrijana Maltarić, mag.oec.
 • Dujo Vrančić, bacc.physioth. 
 • Ivan Markotić, mag.oec.      

Obavijest o potrebnoj dokumentaciji za kliničko istraživanje 
 

Povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija


Predsjednica Povjerenstva: 

Dijana Bjelinski, mag.med.biochem., spec.med.biokemije
                                                  
Članovi povjerenstva:
 • Martina Peloza,dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Snježana Kuhar, bacc.physioth. 
 • Nada Brletić, med. sestr
 • Prof.dr.sc.Sunčanica Ljubin-Sternak, prim.dr.med.,spec. kliničke mikrobiologij
 • Doc.dr.sc.Vladimir Krajinović, dr.med.,spec.infektologij
 • Tanja Ćorić, dr.med.,spec.epidemiologije 

Dokumenti Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
 

Povjerenstvo za zaštitu dostojanstva radnika i zaštitu radnika od diskriminacije


Povjerenik:  Branka Skelin Klepac, bacc.physioth. 
Zamjenica povjerenika: Jasenka Jakopović, bacc.physioth.