Antistreptolizin-O titar (ASO)

Pretraga/Analit Antistreptolizin-O titar AST/ASO
Područje Laboratorijska imunologija - Serološki testovi
Vrsta uzorka Serum (S)
Vrsta spremnika
  • Bez antikoagulansa (crveni čep)
  • Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep)
Primjenjena analitička metoda Imunoturbidimetrija
Interferencije -
Vanjska kontrola kvalitete RIQAS
Referentni interval M;Ž: < 200 NEG. Mj. jedinica: kIU/L
Kliničko značenje Pozitivno: bakterijske infekcije, akutna reumatska groznica, akutni glomerulonefritis, akutni faringitis, sinusitis, upala pluća, septični šarlah, gangrena, limfagitis
Biološka varijabilnost Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“