Antitijela protiv ciklički citruliniziranih peptida (anti-CCP)

Pretraga/Analit Antitijela protiv ciklički citruliniziranih peptida CCP
Područje Laboratorijska imunologija - Serološki testovi
Vrsta uzorka Serum (S)
Vrsta spremnika
  • Bez antikoagulansa (crveni čep)
  • Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep)
Primjenjena analitička metoda ELISA
Interferencije Hemolitični i lipemični uzorci se ne preporučuju
Vanjska kontrola kvalitete Institut fur Qualitasicherung, Euroimmun Medizinsche Labordiagnostika AG
Referentni interval      M;Ž:
  • < 5 NEG.
  • > 5 POZ.
Mj. jedinica: RU/mL
Kliničko značenje Pozitivno: Reumatoidni artritis
Biološka varijabilnost Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“