Dokumenti koji su potrebni za obavljanje pregleda,dijagnostičkih pretraga i liječenja:
  • Osobna iskaznica
  • Zdravstvena iskaznica
  • Važeća uputnica  Vašeg izabranog liječnika 
  • Povijest bolesti,odnosno sva  dosadašnja medicinska dokumentacija
  • Kartica dopunskog  osiguranja ako  posjeduje
  • Kartica dobrovoljnog (dodatnog) zdravstvenog osiguranja
  • Kartica privatnog osiguranja ako ste njegov korisnik

HZZO kartice

U slučaju prijema  bez uputnice, mogu se podmiriti troškovi  pregled ili pretrage.

Pri dolasku potrebno se prijaviti sestri  na prijamnom šalteru. 
Za ugovaranje termina  pregleda ,pretraga ili terapije  javiti se med. sestri na prijemni šalter.
Termini za kontrolni pregled mogu se dogovoriti i putem telefona.

Knjiga žalbe: 
  • nalazi se na prijamnom šalteru (soba br.4-Reumatološki odjel)
  • Soba br. 1 a  odjel Fizikalne terapije
Pristanak  na medicinski postupak

Za neke medicinske postupke, potreban je Vaš pristanak. Zato će vas liječnik upoznati sa  za vas nužnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima, i onima za koje je potreban vaš pisani pristanak. Prije nego potpišete izjavu o svom pristanku na taj postupak, liječnik će vas upozoriti s mogućim rizicima, posljedicama i komplikacijama.
Za osobe mlađe od 18 godina ili osobe kojima je oduzeta sposobnost, potpisuju roditelji ili skrbnici.