Fizikalna medicina i rehabilitacija

Individualiziran pristup pacijentu u specijaliziranoj Poliklinici. Tim iskusnih liječnika i fizioterapeuta. Najmoderniji uređaji i metode fizikalne terapije i rehabilitacije.

Fizikalna medicina i rehabilitacija je grana medicine koja ima za cilj poboljšati i vratiti funkcionalnu sposobnost i kvalitetu života na one s tjelesnim oštećenjima ili invaliditetom.

Liječnici koji se njome bave zovu se fizijatri. Njihova je specijalnost usmjerena ka obnovi optimalne funkcije osoba s ozljedama ili poremećajima sustava organa za pokretanje i/ili živčanog sustava.

Svaki program fizikalne terapije započinje pregledom liječnika fizijatra, nakon čega  ovisno o zdravstvenom stanju pacijenta liječnik preporuča terapije te modifikaciju programa.

Fizikalna terapija je dio fizikalne medicine i rehabilitacije. Koristi magnetizam, elektricitet, mehaničku energiju, toplinu, zvuk, svjetlost i vodu u liječenju, a primjenjuje se u gotovo svim granama medicine.