Pretraga/Analit Fosfati, anorganski Fosfat
Područje Klinička biokemija - Elektroliti
Vrsta uzorka Serum (S)
Vrsta spremnika
  • Bez antikoagulansa (crveni čep)
  • Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep)
Primjenjena analitička metoda Fotometrija (amonijev molibdat)
Interferencije
  • Bilirubin 
  • Hemoglobin 
  • Trigliceridi 
Vanjska kontrola kvalitete CROQALM (HDMBLM)
Referentni interval Do 8 godina: M: 0,95 do 1,80, Ž: 0,95 do 1,80
Do 14 godina: M: 1,11 do 1,73, Ž: 1,11 do 1,73
Do 16 godina: M: 1,07 do 1,64, Ž: 1,07 do 1,64
Odrasla dob: M: 0,79 do 1,42, Ž: 0,79 do 1,42
Mj. jedinica: mmol/L
Kliničko značenje Povišeno: kronično bubrežno zatajenje, hipoparatiroidizam, koštani tumori, Addisonova bolest, akromegalija, dijabetička ketoacidoza, trovanje vitaminom D, hipertiroidizam, avitaminoza D (normalan unos fosfata i niski unos kalcija), bubrežna tubularna acidoza, acidoza
Sniženo: hiperparatiroidizam, rahitis, osteomalacija, Fanconijev sindrom, dijabetična koma, hiperinzulinizam
Biološka varijabilnost Povišeno: oralni kontraceptivi, menopauza, trudnoća, prehrana bogata fosfatima, cijeljenje prijeloma kosti, stres, androgeni, vitamin D furosemid, hGH, PTH, fosfati, tetraciklini
Sniženo: etanol, aminokiseline, anestetici, antikonvulzivi, kalcitonin, adrenalin, estrogeni, fruktoza, inzulin, hemodijaliza
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“