Pretraga/Analit Imunoglobulin A Ig A
Područje Klinička biokemija - Proteini
Vrsta uzorka Serum (S)
Vrsta spremnika
  • Bez antikoagulansa (crveni čep)
  • Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep)
Primjenjena analitička metoda Imunoturbidimetrija
Interferencije
  • Bilirubin
  • Hemoglobin
  • Trigliceridi
Vanjska kontrola kvalitete
  • CROQALM (HDMBLM)
  • RIQAS
Referentni interval M;Ž: 0,70 - 4,00 Mj. jedinica: g/L
Kliničko značenje Povišeno:
poliklonski: ciroza, kronične bolesti probavnoga sustava, infekcije dišnoga sustava, autoimune bolesti
monoklonski: IgA multipli mijelom
Sniženo: urođeni nedostatak IgA, naslijedne i stečene imunodeficijencije, kronična limfatična leukemija, nefrotski sindrom
Biološka varijabilnost -
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“