Pretraga/Analit Imunoglobulin M Ig M
Područje Klinička biokemija - Proteini
Vrsta uzorka Serum (S)
Vrsta spremnika
  • Bez antikoagulansa (crveni čep)
  • Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep)
Primjenjena analitička metoda Imunoturbidimetrija
Interferencije
  • Bilirubin
  • Hemoglobin
  • Trigliceridi
Vanjska kontrola kvalitete
  • CROQALM (HDMBLM)
  • RIQAS
Referentni interval M: 0,60 - 2,20
Ž: 0,70 - 2,70
Mj. jedinica: g/L
Kliničko značenje Povišeno:
poliklonski: virusne infekcije, autoimune bolesti, primarna bilijarna ciroza, sarkoidoza, nefrotski sindrom, cistična fibroza
monoklonski: Waldenströmova makroglobulinemija, kronična limfatična leukemija, limfomi
Sniženo: multipli mijelom ostalih klasa imunoglobulina, malnutricija, imunodeficijencija, bolesti probavnoga sustava s gubitkom proteina
Biološka varijabilnost -
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“