Pretraga/Analit Kalcij, ukupni Kalcij
Područje Klinička biokemija - Elektroliti
Vrsta uzorka Serum (S)
Vrsta spremnika
  • Bez antikoagulansa (crveni čep)
  • Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep)
Primjenjena analitička metoda Fotometrija 
Interferencije
  • Bilirubin 
  • Hemoglobin
  • Trigliceridi 
Vanjska kontrola kvalitete CROQALM (HDMBLM)
Referentni interval Do 8 godina: M: 2,15 do 2,80, Ž: 2,15 do 2,80
Do 15 godina: M: 2,16 do 2,63, Ž: 2,16 do 2,63
Odrasla dob: M: 2,14 do 2,53, Ž: 2,14 do 2,53
Mj. jedinica: mmol/L
Kliničko značenje Povišeno: primarni hiperparatiroidizam, metastatski karcinom kostiju, limfomi, leukemija, multipli mijelom, karcinomi koji izlučuju PTH, sarkoidoza, Addisonova bolest, tireotoksikoza, Pagetova bolest, respiracijska acidoza
Sniženo: hipoparatiroidizam, malapsorpcijski sindrom, akutni pankreatitis, ciroza jetre, osteomalacija, kronična bubrežna bolest, naslijedni rahitis ovisan o vitaminu D
Biološka varijabilnost Povišeno: dugotrajni tjelesni napor, pretjerano izlaganje suncu, oralni kontraceptivi, androgeni, kalcijeve soli, diuretici (kronična uporaba), vitamin D, estrogeni, PTH, progesteron
Sniženo: trudnoća, laktacija, antikonvulzivi, kalcitonin, kortikosteroidi, diuretici (početni učinak), estrogeni, gastrin, glukagon, glukoza, inzulin, magnezijeve soli, fosfati, transfuzije krvi
Promijenjivo: godišnje doba, dnevni ritam
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“