Komplement – komponenta C3 (C3)

Pretraga/Analit Komplement – komponenta C3 C 3
Područje Klinička biokemija - Proteini
Vrsta uzorka Serum (S)
Vrsta spremnika
  • Bez antikoagulansa (crveni čep)
  • Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep)
Primjenjena analitička metoda Imunoturbidimetrija
Interferencije
  • Bilirubin
  • Hemoglobin
  • Trigliceridi
Vanjska kontrola kvalitete
  • CROQALM (HDMBLM)
  • RIQAS
Referentni interval M;Ž: 0,90 - 1,80 Mj. jedinica: g/L
Kliničko značenje Povišeno: upala, zloćudne bolesti, šećerna bolest, amiloidoza
Sniženo: urođeni nedostatak, autoimune bolesti, membranoproliferativni glomerulonefritis, sepsa, ciroza
Biološka varijabilnost Povišeno: dob, trudnoća, oralni kontraceptivi
Promijenjivo: dnevni ritam
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“