Komplement – komponenta C4 (C4)

Pretraga/Analit Komplement – komponenta C4 C 4
Područje Klinička biokemija - Proteini
Vrsta uzorka Serum (S)
Vrsta spremnika
  • Bez antikoagulansa (crveni čep)
  • Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep)
Primjenjena analitička metoda Imunoturbidimetrija
Interferencije
  • Bilirubin
  • Hemoglobin
  • Trigliceridi
Vanjska kontrola kvalitete
  • CROQALM (HDMBLM)
  • RIQAS
Referentni interval M;Ž: 0,10 - 0,40 Mj. jedinica: g/L
Kliničko značenje Povišeno: upala, zloćudne bolesti, šećerna bolest, amiloidoza
Sniženo: urođeni nedostatak C4 komponente komplementa, autoimune bolesti, mješana krioglobulinemija, ciroza
Biološka varijabilnost Promijenjivo: oralni kontraceptivi, trudnoća
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“