Kontakt

ADRESA

Poliklinika za reumatske bolesti,
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "dr. Drago Čop"

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK-PETAK

Prijepodne:
07:00-15:00

Poslijepodne:
12:00-20:00

Prijamni šalter (soba 4)

Ambulante:

Dr. Rajko Pavlović
Dr. Martina Peloza
Dr. Dijana Bešić
Dr. Snježana Misir
+385 1 492-5954

Fizikalna terapija (soba 1)

+385 1 492-5951

Ambulante:

Dr. Rossana Čizmić
+385 1 492-5970

Dr. Nada Tretinjak Matasić
+385 1 492-5963


 

Neurologija
Voditelj ambulante:
mr.sci.dr. Željko Lončar, spec.neurolog

Za informacije o terminima i narudžbama zvati

+385 1 492-5956

neurologija@prfr.hr

Neparni datumi: 7h-8h
Parni datumi: 12h-13h


Fax:
+385 1 457-2109
+385 1 457-7160

 

Medicinsko-biokemijski laboratorij
+ 385 1 492-5964

Voditelj: Dijana Bjelinski,
mag.med.biochem., spec.med.biokemije
+ 385 1 492-5969

Naručivanje pacijenata

Pacijenti se na pregled mogu naručiti i putem
e-mail adrese narucivanje@prfr.hr

Pri naručivanju je potrebno uz upit za termin pregleda
dostaviti:

  • skeniranu uputnicu
  • povijest bolesti ako ga pacijent posjeduje
  • kontakt broj.