Pretraga/Analit Kreatin kinaza CK
Područje Klinička biokemija - Enzimi
Vrsta uzorka Serum (S)
Vrsta spremnika
  • Bez antikoagulansa (crveni čep)
  • Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep)
Primjenjena analitička metoda Fotometrija UV (IFCC)
Interferencije
  • Bilirubin 
  • Hemoglobin 
  • Trigliceridi 
Vanjska kontrola kvalitete CROQALM (HDMBLM)
Referentni interval Do 8 godina: M: 60 do 365, Ž: 60 do 365
Do 20 godina: M: 70 do 285, Ž: 55 do 249
Odrasla dob: M: do 177, Ž: do 153
Mj. jedinica: U/L
Kliničko značenje Povišeno: infarkt miokarda, angina pektoris, progresivna mišićna distrofija, polimiozitis, rabdomioliza, akutna cerebrovaskularna bolest, hipotiroidizam, plućna embolija
Biološka varijabilnost Povišeno: trudnoća, postmenopauza, tjelesni napor, povećana mišićna masa, intramuskularne injekcije, defibrilacija srca, kirurški zahvati koji oštećuju skeletne mišiće, tetanus
Promijenjeno: dnevni ritam
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“