Lokacija / kontakt

ADRESA

Poliklinika za reumatske bolesti,
fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Čop"

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

KONTAKT

Pregledi: +385 1 492-5954;  +385 1 492-5970;  +385 1 492-5963 
Fizikalna terapija: +385 1 492-5951
Neurologija / EMNG:  +385 1 492-5956
Medicinsko-biokemijski laboratorij: + 385 1 492-5964
 

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK-PETAK

Prijepodne:
07:00 - 15:00 h
(pauza: 10:30 - 11:00 h)

Poslijepodne:
12:00 - 20:00 h
(pauza: 16:30 - 17:00 h)