Odluka o izboru čistačice

NATJEČAJ - Spremačica

Odluka o izboru fizioterapeuta prvostupnika

ISPRAVAK NATJEČAJA PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE - PRIPRAVNIK/CA

PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE - PRIPRAVNIK/CA

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU EJND 40

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU

Odluka o izboru fizioterapeuta prvostupnika - pripravnika

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU

JAVNI POZIV - Fizioterapeut pripravnik

Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja.pdf

NATJEČAJ - za izbor i imenovanje ravnatelja Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop

Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop

NATJEČAJ - za izbor i imenovanje ravnatelja Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop

Odluka o izboru stručnog suradnika za financijsko računovodstvene poslove

NATJEČAJ -Stručni suradnik za financijsko računovodstvene poslove

Odluka o izboru fizioterapeuta prvostupnika

NATJEČAJ - fizioterapeut

ODLUKA - prijam u radni odnos na određeno vrijeme - stručni suradnik za ekonomske poslove

ODLUKA - prijam u radni odnos na određeno vrijeme - pripravništvo, na radno mjesto prvostupnik fizioterapije

NATJEČAJ - stručni suradnik za ekonomske poslove

NATJEČAJ - prvostupnik fizioterapije

ODLUKA - Izbor liječnika

NATJEČAJ - fizijatar 03.06.2020.

ODLUKA - prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme - čistačica

NATJEČAJ - za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme: liječnik specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije (2  izvršitelja)

NATJEČAJ - za zapošljavanje čistačice na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ - za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme: liječnik specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije (2 izvršitelja)

ODLUKA - radni odnosi na određeno vrijeme

NATJEČAJ - prvostupnik fizioterapije (4 izvršitelja)

ODLUKA O ODABIRU - prvostupnik fizioterapije

ODLUKA O ODABIRU - fakturist analitičar

NATJEČAJ - potrebe za radnicima: prvostupnik/ca fizioterapije

NATJEČAJ - potrebe za radnicima: fakturist/ica-analitičar/ka

NATJEČAJ - potrebe za radnicima: liječnik/ca specijalist/ica iz fizikalne medicine i rehabilitacije

NATJEČAJ - za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme: liječnik specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije

Javni poziv za prijam 4 polaznika fizioterapeuta prvostupnika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme liječnik specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije

Natječaj za prijam pripravnika putem potpora za zapošljavanje za stjeanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

ODLUKA - radni odnos

ODLUKA - 31.07.2018

ODLUKA - Natječaj  07/2018

ODLUKA - imenovanje ravnatelja

ODLUKA - radni odnos - 08.08.2018.

ODLUKA - Prijam u radni odnos - Pripravnici - 09.11.2018.

ODLUKA - Prijam - Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - 09.11.2018.

Natječaj - fizioterapeut 12.12.2018

Javni poziv - ekonomist - fakturista analitičar 12.12.2018

Odluka - radni odnos na neodređeno vrijeme - 31.12.2018.