Pretraga/Analit Reumatoidni faktor (At protiv Fc fragmenata IgG) RF
Područje Laboratorijska imunologija - Serološki testovi
Vrsta uzorka Serum (S)
Vrsta spremnika
  • Bez antikoagulansa (crveni čep)
  • Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep)
Primjenjena analitička metoda Imunoturbidimetrija
Interferencije -
Vanjska kontrola kvalitete RIQAS
Referentni interval      M;Ž:
  • < 15 NEG.
  • > 15 POZ.
Mj. jedinica: kIU/L
Kliničko značenje Pozitivan RF nalazimo u bolesnika s reumatoidnim artritisom i drugim autoimunim reumatskim bolestima.
RF je nespecifičan test i može biti povišen kod 1-5% zdrave populacije te u starijih bolesnika s drugim kroničnim bolestima (pr. subakutni bakterijski endokarditis i druge bakterijske infekcije, infektivni hepatitis, kronične bolesti jetre, kronične aktivne plućne bolesti, parazitarne i virusne infekcije)
Biološka varijabilnost Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“