Pretraga/Analit Urati - dU Urati - dU
Područje Klinička biokemija - Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka 24-satni urin (dU)
Vrsta spremnika Spremnik za 24-satnu mokraću (urin)
Primjenjena analitička metoda Fotometrija (s urikazom i peroksidazom)
Interferencije askorbat 
Vanjska kontrola kvalitete -
Referentni interval M: < 4,76
Ž: < 4,76
Mj. jedinica: mmol/dU
Kliničko značenje Povišeno: ulozi, leukemije, Wilsonova bolest, cistinoza, virusni hepatitis, anemija srpastih stanica
Sniženo: nedostatak folne kiseline, trovanje olovom, predoziranje alopurinolom, povećana renalna ekskrecija
Biološka varijabilnost Čimbenici biološke varijabilnosti nisu poznati
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“