Pretraga/Analit Urati Urati
Područje Klinička biokemija - Metaboliti i supstrati
Vrsta uzorka Serum (S)
Vrsta spremnika
  • Bez antikoagulansa (crveni čep)
  • Aktivator zgrušavanja i gel za odjeljivanje (žuti čep)
Primjenjena analitička metoda Fotometrija (s urikazom i peroksidazom)
Interferencije
  • Bilirubin 
  • Hemoglobin
  • Trigliceridi 
Vanjska kontrola kvalitete CROQALM (HDMBLM)
Referentni interval Do 8 godina: M: 105 do 295, Ž: 105 do 295
Do 13 godina: M: 125 do 228, Ž: 125 do 228
Do 20 godina: M: 163 do 383, Ž: 142 do 303
Odrasla dob: M: 182 do 403, Ž: 134 do 337
Mj. jedinica: µmol/L
Kliničko značenje Povišeno: giht, Lesch-Nyhanov sindrom, bubrežne bolesti, leukemije, limfomi, policitemija, multipli mijelom, tumori, psorijaza, glikogenoza tipa I, ulozi, Wilsonova bolest, cistinoza, virusni hepatitis, anemija srpastih stanica
Sniženo: hepatocelulularna bolest, Fanconijev sindrom, Wilsonova bolest, ksantinurija, nedostatak folne kiseline, trovanje olovom
Biološka varijabilnost Povišeno: prehrana bogata purinima, gladovanje, tjelesni napor, pretilost, šok, trauma, stres, furosemid, adrenalin, noradrenalin, nikotinska kiselina, transfuzije krvi, prekomjerno zračenje, bilirubin
Sniženo: trudnoća, menstruacija, pušenje, alopurinol, ACTH, furosemid (intravenski), azatrioprin analitički: ksantin, citrati, EDTA, fluoridi, oksalati
Promijenjeno: godišnje doba, dnevni ritam
Služba medicinske biokemije i laboratorijske medicine (Medicinsko-biokemijski laboratorij);
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr.Drago Čop“